Ośrodek rehabilitacyjny – uzyskaj zwrot kosztów za rehabilitację

Każdy z nas w skutek różnych okoliczności może doznać tymczasowego lub też trwałego uszczerbku na zdrowiu. Są to bardzo przykre i losowe sytuacje, dlatego mamy nadzieję, że nic takiego nam się nie przydarzy. Warto jednak pamiętać, że wypadki samochodowe lub komunikacyjne, wypadki przy pracy lub nagłe pogorszenie stanu zdrowia są czymś powszechnym. Dobrze jest więc zorientować się na wszelki wypadek, co robić w takiej sytuacji. Najprawdopodobniej będziemy musieli skorzystać ze specjalistycznej pomocy medycznej, jaką z pewnością zaoferuje nam ośrodek rehabilitacyjny. Cała procedura w normalnej sytuacji jest dość oczywista, ponieważ leczenie w ośrodku publicznym pokryje nasze ubezpieczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia, jeśli oczywiście jesteśmy gdzieś zatrudnieni lub też ubezpieczeni przez inną osobę. Co jednak w sytuacji, gdy rehabilitacja odbywała się w prywatnych placówkach opieki medycznej, ponieważ nie była możliwa w placówkach służby zdrowia finansowanych z publicznej kasy ze względu na długi czas oczekiwania w kolejce? Sprawdź i uzyskaj zwrot kosztów za rehabilitację!

Ośrodek rehabilitacyjny – praktyczne informacje

Wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie, czy zwrot kosztów rehabilitacji jest możliwy. Tutaj właśnie pojawia się praktyczny problem z korzystania przez poszkodowanych z odpłatnych w całości lub częściowo usług świadczonych poza publicznym systemem ochrony zdrowia. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy rozstrzygnąć kilka kwestii, między innymi to, czy wobec faktu, że poszkodowanemu w wyniku wypadku lub kolizji służy bezpłatne leczenie lub rehabilitacja, zasadnym jest zwrot kosztów poniesionych w płatnych, czyli niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – NFZ) placówkach służby zdrowia? Bowiem nie każdy ośrodek rehabilitacyjny jest publiczny, czyli w ramach ubezpieczenia NFZ.

Zasadność zwrotu kosztów w tego typu przypadkach musi zostać zasądzona w zależności od indywidualnego przypadku. Powszechnie uznaje się, że uprawnienie takie przysługuje tylko w sytuacji, jeśli poszkodowany udowodni konieczność stosowania takich metod, które nie są finansowane z NFZ, czyli publicznych środków lub dostęp do nich jest znacznie utrudniony. Może to mieć miejsce na skutek wyczerpania limitów, wyjątkowo długiego okresu oczekiwania na rehabilitację oraz brak finansowania niektórych procedur rehabilitacyjnych.

Ośrodek rehabilitacyjny – uzyskaj zwrot kosztów za rehabilitację

Jeśli cała lub część Twojej rehabilitacji odbywało się w prywatnej placówce, jaką może być ośrodek rehabilitacyjny, masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów. W takiej sytuacji niezbędna może okazać się pomoc prawników, którzy są wyspecjalizowani w tego typu sprawach. Warto poprosić ich jak najszybciej o pomoc, najlepiej tuż po zakończeniu rehabilitacji, aby od razu mogli podjąć kroki prawne – szczególnie skuteczna będzie kancelaria Armed Law. Nie zwlekaj – już teraz uzyskaj zwrot kosztów za rehabilitację! Masz do tego pełne prawo, więc dobrze jest z niego skorzystać.